Cultureel landschapsproject
‘Regels op het land – het land aan regels’

Een poëzieroute langs de fruittuinen en het dijkenlandschap van de westfriese dropen Wijdenes en Oosterleek.

Zeven Noord Hollandse dichters hebben bijdragen geleverd op het thema.
De gedichten zijn beeldend vormgegeven als negentien objecten in het landschap. De route is te beleven geweest in het voorjaar en de zomer van 2007.
Op 26 mei heeft een opening plaatsgevonden met voordrachten van dichters en een optreden van Roosbeef. Tegelijkertijd vond de opening plaats van een tentoonstelling van werkstukken van leerlingen van OBS Roelof van Wienesse op hetzelfde thema.
Brede School ‘t Wijde Nest heeft in samenwerking met stichting Slootwerk een cursus grafitty Art georganiseerd. Een gesamtkunstwerk met als titel ‘ Poëzie? Echt wel!’ wat hieruit is voortgekomen is opgenomen in de route.
In de kerk van Oosterleek heeft een kindermiddag plaatsgevonden onder leiding van dichteres Joke van Leeuwen.

Een documentatie van de objecten is te zien op de nieuwspagina.

poëzieroute
regels op het land
– het land aan regels

downloads op nieuwspagina

dichter Robert Anker draagt gedicht bij object voor

 

wandeling langs objecten tijdens de opening

presentatie tijdens NHD-wandeling Westfriese Omringdijk :
dichten op de dijk tijdens ludieke actie

zie nieuwspagina